Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
95.3%
Số hồ sơ xử lý: 213
Trước & đúng hạn: 203
Trễ hạn: 10
Tỉ lệ trễ hạn: 4.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/06/2022 16:29:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH XUYÊN - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:......

Địa chỉ: ......

Điện thoại: ......

Email: ......

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 7
Tất cả: 3,534