CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tăng cường giải pháp giải quyết thủ tục hành chính.
21/08/2023 03:38:54

Thông báo về việc giải quyết các thủ tục hành chính và thực hiện nghĩa vụ tài chính trên môi trường điện tử tại UBND xã Bình Xuyên.

Thực hiện nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Thực hiện công văn số 111 /UBND-VP ngày 24 /12/2022 của UBND huyện Bình Giang về việc thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023;

Trong thời gian vừa qua UBND xã đã triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, số hoá tài liệu hồ sơ trên môi trường điện tử trong quá trình giải quyết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ( gọi tắt là bộ phận một cửa). Qua thực tế cho thấy có người dân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính không mang theo CCCD, không mang bản chính các giấy để đối chiếu, không nhớ số điện thoại... dẫn đến việc khó khăn cho quá trình giải quyết.

Để giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 theo quy định người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử hoặc có tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc Gia để nộp hồ sơ, nhận kết quả trên môi trường điện tử hoặc nộp tại bộ phận một cửa nơi yêu cầu giải quyết . Vậy UBND xã Bình Xuyên xin thông báo cho toàn thể nhân dân trong toàn xã được biết, mọi tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND xã cần phải cung cấp bản chính, bản chụp các giấy tờ theo quy định, CCCD và số điện thoại của người đi kèm theo cung cấp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC. Trường hợp nào không cung cấp đáp ứng yêu cầu nêu trên, bộ phận một cửa UBND xã sẽ từ chối giải quyết.

Đặc biệt để tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi giao dịch, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa xã Bình Xuyên. UBND xã đã mở tài khoản của BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND XÃ BÌNH XUYÊN cụ thể như sau:

Số tài khoản: 2309126789999 tại ngân hàng Agribank. Chủ tài khoản: UBND xã Bình Xuyên.

Trong quá trình thực hiện giải quyết các TTHC người dân có thể nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc thông qua tài khoản nêu trên.

         Vậy UBND xã Bình Xuyên thông báo và đề nghị các tổ chức và cá nhân quan tâm thực hiện theo nội dung thông báo này./

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2147
Trước & đúng hạn: 2147
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 03:19:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH XUYÊN - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Thảnh  Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên 

Địa chỉ: UBND xã Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương 

Điện thoại: 0968708686

Email: phamvanthanh1973@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tất cả: 20,059