CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
XÃ BÌNH XUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
08/08/2023 03:20:23

XÃ BÌNH XUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công cuộc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ then chốt được Đảng và nhà nước ta quan tâm trú trọng. Chính vì vậy ủy ban nhân dân xã Bình Xuyên đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp, các ngành về việc thực hiện cải cách hành chính. Đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4…

Chủ tịch UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn niêm yết công khai kết quả rà soát tại Bộ phận một cửa UBND xã, niêm yết công khai tại Nhà văn hóa xã, thôn. Đồng thời tổ chức truyên truyền bằng nhiều hình thức như: Trên hệ thống truyền thanh xã, thôn, trên trang thông tin điện tử, trên Zalo nhóm, băng zôn khẩu hiệu…giúp người dân thuận tiện cho việc tìm hiểu, theo dõi và thực hiện giao dịch.

Trong thực hiện số hóa hồ sơ không yêu cầu thêm hồ sơ, không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính. Nhằm rút ngắn thời gian đi lại và đi lại của người dân.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch UBND xã. Sự làm việc tận tình, khoa học, trách nhiệm của các đồng chí chuyên môn. Trên tinh thần lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo công việc. Nếu thủ tục hành chính nào có quy định về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, số lượng hồ sơ chưa được phù hợp kiên quyết đề nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền đơn giản hóa để tạo thuận lợi cho người dân.

Thời gian qua xã Bình Xuyên làm tốt công tác rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên Dịch vụ công quốc gia, Dịch vụ công tỉnh Hải Dương chính xác, thuận tiện, khoa học hơn, đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2147
Trước & đúng hạn: 2147
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/12/2023 02:54:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH XUYÊN - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Thảnh  Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên 

Địa chỉ: UBND xã Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương 

Điện thoại: 0968708686

Email: phamvanthanh1973@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0