TIN TỔNG HỢP KHÁC
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG.
18/04/2023 02:52:22

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế. Góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào chi trả chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và người có công với cách mạng, chính sách trợ giúp xã hội cho người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và người có công với cách mạng, chính sách trợ giúp xã hội đối với người dân, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.

Việc triển khai thực hiện chi trả trợ cấp sẽ được thực hiện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội tại cộng đồng và người có công với cách mạng hưởng trợ cấp ưu đãi.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đảm bảo nguyên tắc, quy trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc chi trả bằng phương thức chi trả không dùng tiền mặt và tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng nhận trợ giúp qua tài khoản. Xây dựng quản lý, chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng; đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, nhân lực, kỹ thuật để thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng thụ hưởng.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 433
Trước & đúng hạn: 433
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/03/2024 03:57:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH XUYÊN - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Thảnh  Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên 

Địa chỉ: UBND xã Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương 

Điện thoại: 0968708686

Email: phamvanthanh1973@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 24,286