CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Xuyên tổ chức ngày hội Đại đoàn kết năm 2023
20/11/2023 02:55:04

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Xuyên tổ chức ngày hội Đại đoàn kết năm 2023

Thực hiện Kế hoạch của Ban thường trực MTTQ xã Bình Xuyên về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam”.

Từ ngày 10/11/2023 đến ngày 19/11/2023 Ban công tác Mặt trận các thôn đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Đây là dịp để toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong thôn ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhằm phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, là dịp để bà con nhân dân trong thôn gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, đoàn kết. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường hơn nữa sự gắn bó tình dân nghĩa Đảng, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội Đảng các cấp đã đề.

Ngày hội còn ghi nhận những thành tích đóng góp trong các cuộc vận động của thôn, và biểu dương phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu hiếu thảo”, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Ngày hội còn quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công.

Một số hình ảnh của 08 thôn trong toàn xã tổ chức ngày hội đại đoàn kết:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2156
Trước & đúng hạn: 2156
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 05:43:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH XUYÊN - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Thảnh  Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên 

Địa chỉ: UBND xã Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương 

Điện thoại: 0968708686

Email: phamvanthanh1973@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 23
Tất cả: 20,115