TIN TỔNG HỢP KHÁC
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Xuyên hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu bệnh hại lúa và cây rau màu vụ chiêm xuân năm 2023
08/05/2023 08:49:35

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Xuyên hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu bệnh hại lúa và cây rau màu vụ chiêm xuân năm 2023

Hiện nay, lúa xuân đang đứng cái, làm đòng đến trỗ bông. Trên đồng ruộng bướm sâu cuốn lá nhỏ đang vũ hóa rộ với mật độ trung bình từ 1-3 con / m2, nơi cao 7-10 con/ m2; bệnh đạo ôn tiếp tục gia tăng diện rộng, cá biệt có chân ruộng đã bị lùn lụi; bệnh khô vằn, bệnh bạc lá-đốm sọc vi khuẩn gây hại cục bộ; Sâu đục thân bướm 2 chấm đang phát sinh và gây hại .

Để bảo vệ an toàn lúa xuân, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Xuyên thông báo:

1. Đối với cây lúa xuân giai đoạn đứng cái, làm đòng :

Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 6/5 - 9/5 bằng 1 trong các loại thuốc: VirtaK 40WG; Padan 95SP; Profast 210EC… sau 3 - 5 ngày tiếp tục phun lại lần 2 cho diện tích có mật độ sâu cao, giải nửa hoặc sau phun từ 2 đến3 giờ gặp mưa .

Kết hợp phun trừ sâu cuốn lá nhỏ với việc phun trừ diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn bằng 1 trong các loại thuốc; Filia 525SE; Fuji-one 40WP; Trizole 20WP; Amistar Top 325SE...Hoặc Bệnh khô vằn bằng một trong các loại thuốc: Tiltsuper 300EC; Callihex 5SC; Validacin 3SL, 5SL; Anvill 5EC… hoặc bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn bằng 1 trong các loại thuốc; Hỏa tiễn 50DL; Kasumin 2L…

2. Đối với trà lúa xuân giai đoạn chuẩn bị trỗ bông

Diện tích lúa thấp tho trỗ thì phải phun kép( trước và sau lúa trỗ 5-7 ngày ) để trư sâu đục thân bướm 2 chấm, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt với phương châm; lúa trỗ đến đâu phun đến đó, phun lúc chiều mát.

Tập trung kiểm tra kỹ từng gốc lúa, từng nơi trên ruộng để phát hiện rầy. Khi thất rầy đa số tuổi 2 và mật độ 30 con/ khóm(2000 con/ m2 ) thì phải phun trừ ngay bằng 1 trong các loại thuốc: Chess50WG; Dragon5852EC; Butyl10WP…

3. Tiếp tục diệt chuột bằng mọi biện pháp như: Thủ công, cơ giới, hoá học, sinh học để bảo vệ lúa và rau màu. Tuyệt đối không được sử dụng điện để đánh bắt chuột;

Các đội sản xuất chủ động dọn các kênh mương tưới, tiêu nước để phục vụ cây lúa và rau màu vụ xuân;

Trên đây là thông báo của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Xuyên đề nghị cấp ủy chính quyền chỉ đạo tuyên truyền cho nhân dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời cho lúa đạt hiệu quả./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 433
Trước & đúng hạn: 433
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/03/2024 05:08:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH XUYÊN - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Thảnh  Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên 

Địa chỉ: UBND xã Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương 

Điện thoại: 0968708686

Email: phamvanthanh1973@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 24,286